اندازه لوله مستطیل آلومینیومی

 

قالب های اکستروژن لوله مستطیل آلومینیومی موجود است

 

 

ما اندازه‌های لوله مستطیل آلومینیومی را که قبلاً توسعه داده‌ایم فهرست می‌کنیم.با توجه به نیاز خود می توانید از جدول زیر انتخاب کنید.اگر اندازه دلخواه می خواهید، ما نیز می توانیم به شما کمک کنیم.


لیست اندازه لوله مستطیل آلومینیومی - قالب های موجود
10*10*1 دیوار دیوار 40*30*1.3 دیوار 60*50*1.4 دیوار 80*44*3 دیوار 100*60*1.2 دیوار 150*100*1.8
دیوار 15*10*0.7 دیوار 40*30*1.5 دیوار 60*50*1.5 دیوار 80*50*0.8 دیوار 100*60*1.4 دیوار 150*100*2
دیوار 15*10*1 دیوار 40*30*1.85 دیوار 60*50*2 دیوار 80*50*1 دیوار 100*60*1.5 دیوار 150*100*2.5
دیوار 15*15*1 دیوار 40*30*3 دیوار 60*60*0.75 دیوار 80*50*1.4 دیوار 100*60*2 دیوار 150*100*3
دیوار 15*15*1.5 دیوار 40*40*0.7 دیوار 60*60*1 دیوار 80*50*2 دیوار 100*60*3 دیوار 150*100*5
دیوار 20*10*0.8 دیوار 40*40*0.8 دیوار 60*60*1.2 دیوار 80*50*2.5 دیوار 100*70*3 دیوار 150*120*2
دیوار 20*10*1 دیوار 40*40*0.9 دیوار 60*60*1.3 دیوار 80*50*3 دیوار 100*80*1.2 دیوار 150*120*3
دیوار 20*10*1.2 دیوار 40*40*1 دیوار 60*60*1.4 دیوار 80*60*0.9 دیوار 100*80*1.5 دیوار 150*150*2
دیوار 20*10*2 دیوار 40*40*1.2 دیوار 60*60*2 دیوار 80*60*1 دیوار 100*80*2 دیوار 150*150*2.5
دیوار 20*15*1 دیوار 40*40*1.4 دیوار 60*60*2.5 دیوار 80*60*1.1 دیوار 100 x 100 x 1.2 دیوار 150 x 150 x 2.7
دیوار 20*20*0.8 دیوار 40*40*1.5 دیوار 60*60*3 دیوار 80*60*1.2 دیوار 100 x 100 x 1.3 دیوار 150*150*3
دیوار 20*20*1 دیوار 40*40*2 دیوار 61*23*3 دیوار 80*60*2 دیوار 100*100*1.5 دیوار 150*150*5
دیوار 20*20*1.2 دیوار 40*40*3 دیوار 61*39*3 دیوار 80*80*1.2 دیوار 100 x 100 x 1.8 دیوار 160*20*1.5
دیوار 20*20*1.4 دیوار 45*35*1 دیوار 65*25*1.8 دیوار 80*80*1.4 دیوار 100*100*2 دیوار 160*40*1.5
دیوار 20*20*2 دیوار 45*45*1.5 دیوار 65*65*1.4 دیوار 80*80*1.5 دیوار 100 x 100 x 2.3 دیوار 160*40*2
دیوار 25*10*0.8 دیوار 50*10*1 دیوار 69 × 69 × 1.85 دیوار 80*80*1.6 دیوار 100*100*2.5 دیوار 160*50*1.5
دیوار 25*10*1 دیوار 50*10*1.6 دیوار 70*20*1 دیوار 80*80*1.8 دیوار 100*100*3 دیوار 160*60*1.5
دیوار 25*15*0.8 دیوار 50*10*1.8 دیوار 70*20*1.4 دیوار 80*80*2 دیوار 100*100*5 دیوار 160*80*1.8
دیوار 25*15*1 دیوار 50*15*1 دیوار 70*20*3 دیوار 80*80*3 دیوار 110*100*5 دیوار 160*80*3
دیوار 25*15*1.2 دیوار 50*15*1.5 دیوار 70*25*1.2 دیوار 84 × 72 × 1 دیوار 110*110*2 دیوار 160*100*2
دیوار 25*15*1.8 دیوار 50*20*0.8 دیوار 70*30*1 دیوار 85*25*2 دیوار 110*110*3 دیوار 160*100*3
دیوار 25*18*1.1 دیوار 50*20*1 دیوار 70*30*1.2 دیوار 85*85*2 120*20*1 دیوار دیوار 160*120*3
دیوار 25*20*0.8 دیوار 50*20*1.2 دیوار 70*30*1.4 دیوار 90*20*1 دیوار 120*20*1.2 دیوار 160*160*2.5
دیوار 25*20*1 دیوار 50*20*1.4 دیوار 70*30*3 دیوار 90*20*2 دیوار 120 x 25 x 1.1 دیوار 180*30*1.5
دیوار 25*25*0.7 دیوار 50*20*1.5 دیوار 70*40*0.9 دیوار 90 x 23 x 1.2 دیوار 120*25*1.2 دیوار 180*30*2.5
دیوار 25*25*0.8 دیوار 50*20*1.8 دیوار 70*40*1.3 دیوار 90*25*2 دیوار 120*25*1.4 دیوار 180*50*1.8
دیوار 25*25*1 دیوار 50*20*2 دیوار 70*40*1.5 دیوار 90*30*0.8 دیوار 120*25*2 دیوار 180*50*3
دیوار 25*25*1.2 دیوار 50*25*0.8 دیوار 70*40*2 دیوار 90*30*1.2 120*30*1 دیوار دیوار 180*60*1.8
دیوار 25*25*1.4 دیوار 50*25*1 دیوار 70*50*1 دیوار 90*30*2 دیوار 120*30*1.2 دیوار 180*60*3
دیوار 25*25*2 دیوار 50*25*1.2 دیوار 70*50*1.5 دیوار 90*40*2 دیوار 120*30*1.4 دیوار 180*80*1.8
دیوار 25*25*3 دیوار 50*25*1.5 دیوار 70*50*2 دیوار 90*50*1.2 دیوار 120*30*2 دیوار 180*80*3
دیوار 30*10*0.85 دیوار 50*25*2 دیوار 70*50*3 دیوار 90*50*2 دیوار 120 x 40 x 1.2 دیوار 180*90*1.8
دیوار 30*15*0.7 دیوار 50*25*3 دیوار 70*70*2 دیوار 90*60*2 دیوار 120*40*1.4 دیوار 180*90*3
دیوار 30*15*0.9 دیوار 50*30*0.7 دیوار 70*70*2.8 دیوار 90*70*1.2 دیوار 120*40*1.8 دیوار 180*100*2
دیوار 30*15*1 دیوار 50*30*0.8 دیوار ۷۴×۵۴×۳ دیوار 90*90*1.5 دیوار 120*40*2 دیوار 180*100*3
دیوار 30*15*1.2 دیوار 50*30*1 دیوار ۷۴×۷۱×۳ دیوار 90*90*1.8 دیوار 120 x 44 x 1.8 دیوار 180*120*2
دیوار 30*15*1.4 دیوار 50*30*1.2 دیوار ۷۴×۵۴×۳ دیوار 90*90*2.5 دیوار 120*50*1.2 دیوار 180*120*3
دیوار 30*15*2 دیوار 50*30*1.5 دیوار 75 x 20 x 1.05 دیوار 93 x 93 x 1.85 دیوار 120*50*1.4 دیوار 180*150*2.5
دیوار 30*20*0.7 دیوار 50*30*1.8 دیوار 75*25*1.2 دیوار 93*93*2 دیوار 120*50*2 دیوار 180*180*3
دیوار 30*20*0.8 دیوار 50*30*1.9 دیوار 75*25*1.5 دیوار 96 x 23 x 0.8 120*60*1 دیوار دیوار 195*95*2
دیوار 30*20*1 دیوار 50*30*2 دیوار ۷۵×۲۵×۲ دیوار 100*10*0.95 دیوار 120*60*1.1 دیوار 200*20*2
دیوار 30*20*1.2 دیوار 50*30*2.5 دیوار 75*50*1.2 100*20*1 دیوار دیوار 120*60*1.2 دیوار 200 x 30 x 1.8
دیوار 30*20*1.4 دیوار 50*30*3 دیوار 75*50*1.4 دیوار 100 x 20 x 1.2 دیوار 120*60*1.8 دیوار 200*30*2
دیوار 30*20*1.5 دیوار 50*40*0.8 دیوار 75*50*1.8 دیوار 100*20*1.5 دیوار 120*60*1.9 دیوار 200*30*2.5
دیوار 30*20*1.8 دیوار 50*40*1 دیوار 75*50*2 دیوار 100 x 20 x 1.8 دیوار 120*60*2 دیوار 200*30*3
دیوار 30*20*2 دیوار 50*40*1.2 دیوار 76 x 25 x 1.2 دیوار 100*20*2 دیوار 120*60*3 دیوار 200*40*2
دیوار 30*25*1 دیوار 50*40*1.4 دیوار 76 × 25 × 1.4 دیوار 100*25*0.8 دیوار 120*60*5 دیوار 200*50*1.8
دیوار 30*25*1.4 دیوار 50*40*2 دیوار 76*25*1.5 دیوار 100*25*1 دیوار 120*70*2.5 دیوار 200*50*2
دیوار 30*25*3 دیوار 50*50*0.7 دیوار ۷۶×۲۵×۲ دیوار 100 x 25 x 1.2 دیوار 120*80*2 دیوار 200*50*2.5
دیوار 30*30*0.8 دیوار 50*50*0.8 دیوار 76 x 44 x 0.75 دیوار 100*25*1.5 دیوار 120*80*3 دیوار 200*50*3
دیوار 30*30*1 دیوار 50*50*0.9 دیوار 76 x 44 x 0.8 دیوار 100*25*1.8 دیوار 120*100*1.8 دیوار 200 x 50 x 3.9
دیوار 30*30*1.2 دیوار 50*50*1 دیوار ۷۶×۴۴×۱ دیوار 100*25*2 دیوار 120*100*3 دیوار 200*60*2
دیوار 30*30*1.5 دیوار 50*50*1.2 دیوار 76 x 44 x 1.2 دیوار 100*30*0.8 دیوار 120*120*2 دیوار 200 x 80 x 1.9
دیوار 30*30*1.8 دیوار 50*50*1.4 دیوار ۷۶×۴۴×۲ 100*30*1 دیوار دیوار 120*120*3 دیوار 200*80*2
دیوار 30*30*2 دیوار 50*50*1.5 دیوار 76*44*3 دیوار 100 x 30 x 1.2 دیوار 140*25*1.2 دیوار 200*80*2.8
دیوار 30*30*3 دیوار 50*50*1.8 دیوار ۷۶×۷۶×۱ دیوار 100 x 30 x 1.4 دیوار 140*40*1.5 دیوار 200*80*3
دیوار 34.5 x 23.5 x 1 دیوار 50*50*1.9 دیوار 76 x 76 x 1.4 دیوار 100*30*1.5 دیوار 140*40*2.5 دیوار 200*100*2
دیوار 35*10*1 دیوار 50*50*2 دیوار ۷۶×۷۶×۲ دیوار 100 x 30 x 1.8 دیوار 140*50*1.5 دیوار 200*100*2.5
دیوار 35*15*1.4 دیوار 50*50*2.5 دیوار 80*20*1 دیوار 100*30*2 دیوار 140*50*2.5 دیوار 200*100*3
دیوار 35*35*1 دیوار 50*50*3 دیوار 80*20*1.5 دیوار 100*30*2.5 دیوار 140*60*1.5 دیوار 200*100*4
دیوار 35*35*1.5 دیوار 50*50*4 دیوار 80*20*2 دیوار 100*38*2 دیوار 140*60*2.5 دیوار 200*100*5
دیوار 35*35*2 دیوار 55*55*2.5 دیوار 80*25*0.8 دیوار 100*40*0.8 دیوار 140*70*1.5 دیوار 200*120*2.5
دیوار 35*35*3 دیوار 60*15*1 دیوار 80*25*1 100*40*1 دیوار دیوار 140*70*2.5 دیوار 200*120*3
دیوار 38*25*0.8 دیوار 60*20*0.85 دیوار 80*25*1.2 دیوار 100 x 40 x 1.2 دیوار 140 x 72 x 1.6 دیوار 200*150*2.5
دیوار 38*25*1 دیوار 60*20*0.9 دیوار 80*25*1.4 دیوار 100*40*1.5 دیوار 140*80*1.8 دیوار 200*150*3
دیوار 38*25*1.5 دیوار 60*20*1 دیوار 80*25*2 دیوار 100 x 40 x 1.8 دیوار 140*80*3 دیوار 200 x 200 x 2.3
دیوار 38*25*2 دیوار 60*20*1.1 دیوار 80*30*0.8 دیوار 100 x 40 x 1.9 دیوار 140*100*1.8 دیوار 200*200*2.5
دیوار 38 × 38 × 1 دیوار 60*20*1.2 دیوار 80*30*1 دیوار 100*40*2 دیوار 140*100*3 دیوار 200*200*3
دیوار 38 x 38 x 1.5 دیوار 60*20*1.4 دیوار 80*30*1.2 100*44*1 دیوار دیوار 140*140*2 دیوار 250*30*2.4
دیوار 40*10*1 دیوار 60*20*1.5 دیوار 80*30*1.3 دیوار 100 x 44 x 1.2 دیوار 140*140*3 دیوار 250*30*3
دیوار 40*10*1.2 دیوار 60*20*1.8 دیوار 80*30*1.5 دیوار 100 x 44 x 1.4 دیوار 145*25*2 دیوار 250*50*2.3
دیوار 40*10*1.8 دیوار 60*25*1 دیوار 80*30*2 دیوار 100*44*1.5 دیوار 150*30*1.5 دیوار 250*50*3
دیوار 40*15*1 دیوار 60 x 25 x 1.1 دیوار 80*30*2.2 دیوار 100*44*2 دیوار 150*30*2.5 دیوار 250*100*2.5
دیوار 40*15*1.5 دیوار 60*25*1.8 دیوار 80*35*1.5 دیوار 100*45*1 دیوار 150*40*1.5 دیوار 250*100*3
دیوار 40*20*0.7 دیوار 60*30*0.8 دیوار 80*40*0.7 دیوار 100*50*0.8 دیوار 150*40*2.5 دیوار 250 x 100 x 3.2
دیوار 40*20*1 دیوار 60*30*1 دیوار 80*40*0.8 دیوار 100*50*0.85 دیوار 150*50*1.5 دیوار 250*150*3.5
دیوار 40*20*1.2 دیوار 60*30*1.2 دیوار 80*40*0.9 دیوار 100 x 50 x 0.9 دیوار 150*50*1.7 دیوار 250*200*3
دیوار 40*20*1.5 دیوار 60*30*1.5 دیوار 80*40*1 دیوار 100*50*0.95 دیوار 150*50*2 دیوار 250*250*4
دیوار 40*20*2 دیوار 60*30*2 دیوار 80*40*1.2 100*50*1 دیوار دیوار 150*50*2.5 دیوار 260 x 20 x 2.3
دیوار 40*20*3 دیوار 60*30*2.5 دیوار 80*40*1.4 دیوار 100 x 50 x 1.1 دیوار 150*50*3 دیوار 300*50*3
دیوار 40*20*5 دیوار 60*35*1.2 دیوار 80*40*1.5 دیوار 100*50*1.2 دیوار 150*60*1.5 دیوار 300*100*3
دیوار 40*25*1 دیوار 60*40*0.9 دیوار 80*40*1.8 دیوار 100*50*1.4 دیوار 150*60*2.5 دیوار 300 x 100 x 3.6
دیوار 40*25*1.2 دیوار 60*40*1.2 دیوار 80*40*2 دیوار 100*50*1.5 دیوار 150*60*4 دیوار 300 x 150 x 3.6
دیوار 40*25*1.4 دیوار 60*40*1.4 دیوار 80*40*3 دیوار 100*50*1.8 دیوار 150 x 75 x 1.82 دیوار 300*200*4
دیوار 40*25*1.5 دیوار 60*40*2 دیوار 80*44*0.8 دیوار 100*50*2 دیوار 150*75*2 دیوار 300 x 300 x 4.6
دیوار 40*30*0.9 دیوار 60*40*3 دیوار 80*44*1 دیوار 100 x 50 x 2.3 دیوار 150*80*1.5 دیوار 400 x 100 x 4.5
دیوار 40*30*1 دیوار 60*45*1.2 دیوار 80*44*1.2 دیوار 100*50*3 دیوار 150*80*1.8 دیوار 400 x 200 x 5.75
دیوار 40*30*1.1 دیوار 60*45*1.8 دیوار 80*44*1.4 دیوار 100*50*5 دیوار 150*80*2 دیوار 500*100*6
دیوار 40*30*1.2 دیوار 60*50*1 دیوار 80*44*2 100*60*1 دیوار دیوار 150*80*3 دیوار 500*200*5