ما طیف گسترده ای از اشکال فولادی سرد کشیده از اشکال استاندارد تا اشکال پیچیده، از اشکال ساده تا اشکال بسیار پیچیده را تولید می کنیم.انتخاب مواد و طراحی ما می تواند نیازهای صنایع مختلف را برآورده کند و با کاهش مراحل ماشینکاری و در عین حال بهبود بازده و بهره وری، در هزینه شما صرفه جویی کند.تلاش ما این است که شما را در کسب و کار رقابتی تر کنیم.

پروفیل فولادی سرد کشیده شده