لوله مستطیل آلومینیومی دیوار نازک

توضیح کوتاه:

لوله مستطیل آلومینیومی دیوار نازک، لوله مستطیل آلومینیومی دیوار نازک


جزییات محصول

برچسب های محصول

قالب های اکستروژن لوله مستطیل آلومینیومی موجود است

کلیکلیست اندازه های لوله مستطیل آلومینیومیبرای لیست کامل اندازه لوله مستطیل آلومینیومی.

در زیر ما فقط بخش کوچکی از اندازه های رایج در Stock را فهرست می کنیم.اگر به مشخصات دیگری نیاز دارید خارج ازلیست اندازه های لوله مستطیل آلومینیومی، اجازه دهید ما به شما کمک کنیم.ما می توانیم ضخامت دیوار را از 0.3 میلی متر تا 50 میلی متر و حداکثر عرض تا 450 میلی متر ارائه دهیم.

لیست اندازه لوله مستطیل آلومینیومی - قالب های موجود
دیوار 15*10*0.7 دیوار 40*30*1.5 دیوار 60*50*1.5 دیوار 80*50*0.8 دیوار 100*60*1.4 دیوار 150*100*2
دیوار 15*15*1 دیوار 40*30*3 دیوار 60*60*0.75 دیوار 80*50*1.4 دیوار 100*60*2 دیوار 150*100*3
دیوار 20*10*0.8 دیوار 40*40*0.8 دیوار 60*60*1.2 دیوار 80*50*2.5 دیوار 100*70*3 دیوار 150*120*2
دیوار 20*10*1.2 دیوار 40*40*1 دیوار 60*60*1.4 دیوار 80*60*0.9 دیوار 100*80*1.5 دیوار 150*150*2
دیوار 20*15*1 دیوار 40*40*1.4 دیوار 60*60*2.5 دیوار 80*60*1.1 دیوار 100 x 100 x 1.2 دیوار 150 x 150 x 2.7
دیوار 20*20*1 دیوار 40*40*2 دیوار 61*23*3 دیوار 80*60*2 دیوار 100*100*1.5 دیوار 150*150*5
دیوار 20*20*1.4 دیوار 45*35*1 دیوار 65*25*1.8 دیوار 80*80*1.4 دیوار 100*100*2 دیوار 160*40*1.5
دیوار 25*10*0.8 دیوار 50*10*1 دیوار 69 × 69 × 1.85 دیوار 80*80*1.6 دیوار 100*100*2.5 دیوار 160*50*1.5
دیوار 25*15*0.8 دیوار 50*10*1.8 دیوار 70*20*1.4 دیوار 80*80*2 دیوار 100*100*5 دیوار 160*80*1.8
دیوار 25*15*1.2 دیوار 50*15*1.5 دیوار 70*25*1.2 دیوار 84 × 72 × 1 دیوار 110*110*2 دیوار 160*100*2
دیوار 25*18*1.1 دیوار 50*20*1 دیوار 70*30*1.2 دیوار 85*85*2 120*20*1 دیوار دیوار 160*120*3
دیوار 25*20*1 دیوار 50*20*1.4 دیوار 70*30*3 دیوار 90*20*2 دیوار 120 x 25 x 1.1 دیوار 180*30*1.5
دیوار 25*25*0.8 دیوار 50*20*1.8 دیوار 70*40*1.3 دیوار 90*25*2 دیوار 120*25*1.4 دیوار 180*50*1.8
دیوار 25*25*1.2 دیوار 50*25*0.8 دیوار 70*40*2 دیوار 90*30*1.2 120*30*1 دیوار دیوار 180*60*1.8
دیوار 25*25*2 دیوار 50*25*1.2 دیوار 70*50*1.5 دیوار 90*40*2 دیوار 120*30*1.4 دیوار 180*80*1.8
دیوار 30*10*0.85 دیوار 50*25*2 دیوار 70*50*3 دیوار 90*50*2 دیوار 120 x 40 x 1.2 دیوار 180*90*1.8
دیوار 30*15*0.9 دیوار 50*30*0.7 دیوار 70*70*2.8 دیوار 90*70*1.2 دیوار 120*40*1.8 دیوار 180*100*2
دیوار 30*15*1.2 دیوار 50*30*1 دیوار ۷۴×۷۱×۳ دیوار 90*90*1.8 دیوار 120 x 44 x 1.8 دیوار 180*120*2
دیوار 30*15*2 دیوار 50*30*1.5 دیوار 75 x 20 x 1.05 دیوار 93 x 93 x 1.85 دیوار 120*50*1.4 دیوار 180*150*2.5
دیوار 30*20*0.8 دیوار 50*30*1.9 دیوار 75*25*1.5 دیوار 96 x 23 x 0.8 120*60*1 دیوار دیوار 195*95*2
دیوار 30*20*1.2 دیوار 50*30*2.5 دیوار 75*50*1.2 100*20*1 دیوار دیوار 120*60*1.2 دیوار 200 x 30 x 1.8
دیوار 30*20*1.5 دیوار 50*40*0.8 دیوار 75*50*1.8 دیوار 100*20*1.5 دیوار 120*60*1.9 دیوار 200*30*2.5
دیوار 30*20*2 دیوار 50*40*1.2 دیوار 76 x 25 x 1.2 دیوار 100*20*2 دیوار 120*60*3 دیوار 200*40*2
دیوار 30*25*1.4 دیوار 50*40*2 دیوار 76*25*1.5 دیوار 100*25*1 دیوار 120*70*2.5 دیوار 200*50*2
دیوار 30*30*0.8 دیوار 50*50*0.8 دیوار 76 x 44 x 0.75 دیوار 100*25*1.5 دیوار 120*80*3 دیوار 200*50*3
دیوار 30*30*1.2 دیوار 50*50*1 دیوار ۷۶×۴۴×۱ دیوار 100*25*2 دیوار 120*100*3 دیوار 200*60*2
دیوار 30*30*1.8 دیوار 50*50*1.4 دیوار ۷۶×۴۴×۲ 100*30*1 دیوار دیوار 120*120*3 دیوار 200*80*2
دیوار 30*30*3 دیوار 50*50*1.8 دیوار ۷۶×۷۶×۱ دیوار 100 x 30 x 1.4 دیوار 140*40*1.5 دیوار 200*80*3
دیوار 35*10*1 دیوار 50*50*2 دیوار ۷۶×۷۶×۲ دیوار 100 x 30 x 1.8 دیوار 140*50*1.5 دیوار 200*100*2.5
دیوار 35*35*1 دیوار 50*50*3 دیوار 80*20*1.5 دیوار 100*30*2.5 دیوار 140*60*1.5 دیوار 200*100*4
دیوار 35*35*2 دیوار 55*55*2.5 دیوار 80*25*0.8 دیوار 100*40*0.8 دیوار 140*70*1.5 دیوار 200*120*2.5
دیوار 38*25*0.8 دیوار 60*20*0.85 دیوار 80*25*1.2 دیوار 100 x 40 x 1.2 دیوار 140 x 72 x 1.6 دیوار 200*150*2.5
دیوار 38*25*1.5 دیوار 60*20*1 دیوار 80*25*2 دیوار 100 x 40 x 1.8 دیوار 140*80*3 دیوار 200 x 200 x 2.3
دیوار 38 × 38 × 1 دیوار 60*20*1.2 دیوار 80*30*1 دیوار 100*40*2 دیوار 140*100*3 دیوار 200*200*3
دیوار 40*10*1 دیوار 60*20*1.5 دیوار 80*30*1.3 دیوار 100 x 44 x 1.2 دیوار 140*140*3 دیوار 250*30*3
دیوار 40*10*1.8 دیوار 60*25*1 دیوار 80*30*2 دیوار 100*44*1.5 دیوار 150*30*1.5 دیوار 250*50*3
دیوار 40*15*1.5 دیوار 60*25*1.8 دیوار 80*35*1.5 دیوار 100*45*1 دیوار 150*40*1.5 دیوار 250*100*3
دیوار 40*20*1 دیوار 60*30*1 دیوار 80*40*0.8 دیوار 100*50*0.85 دیوار 150*50*1.5 دیوار 250*150*3.5
دیوار 40*20*1.5 دیوار 60*30*1.5 دیوار 80*40*1 دیوار 100*50*0.95 دیوار 150*50*2 دیوار 250*250*4
دیوار 40*20*3 دیوار 60*30*2.5 دیوار 80*40*1.4 دیوار 100 x 50 x 1.1 دیوار 150*50*3 دیوار 300*50*3
دیوار 40*25*1 دیوار 60*40*0.9 دیوار 80*40*1.8 دیوار 100*50*1.4 دیوار 150*60*2.5 دیوار 300 x 100 x 3.6
دیوار 40*25*1.4 دیوار 60*40*1.4 دیوار 80*40*3 دیوار 100*50*1.8 دیوار 150 x 75 x 1.82 دیوار 300*200*4
دیوار 40*30*0.9 دیوار 60*40*3 دیوار 80*44*1 دیوار 100 x 50 x 2.3 دیوار 150*80*1.5 دیوار 400 x 100 x 4.5
دیوار 40*30*1.1 دیوار 60*45*1.8 دیوار 80*44*1.4 دیوار 100*50*5 دیوار 150*80*2 دیوار 500*100*6

جزییات محصول

نام محصول مستطیل آلومینیومی / لوله مربع / لوله / لوله / لوله / لوله
نوع مواد آلومینیوم
درجه آلیاژ سری 1000: 1050، 1060، 1070، 1080، 1100، 1435 و غیره
سری 2000: 2011، 2014، 2017، 2024 و غیره
سری 3000: 3002، 3003، 3104، 3204، 3030 و غیره
سری 5000: 5005، 5025، 5040، 5056، 5083، و غیره
سری 6000: 6101، 6003، 6061، 6063، 6020، 6201، 6262، 6082، و غیره
سری 7000: 7003، 7005، 7050، 7075، و غیره
خلق و خوی T3-T8
استاندارد ASTM، ASME، EN، JIS، DIN، GB/T و غیره
اندازه حداکثر عرض: 500 میلی متر، ضخامت دیوار: 0.3-50 میلی متر
شکل گرد / مربع / مستطیل / شکل سفارشی
سطح پایان آسیاب، آنودایز، الکتروفورز، پوشش پودری، دانه های چوبی، سند بلاست یا سفارشی
رنگ نقره ای روشن، مشکی، شامپاین، طلایی، رزگلد، برنز، آبی، خاکستری یا سفارشی
کاربرد 1. نور، پنل خورشیدی.
2. تزئینات معماری، سقف، کابینت و غیره
3. چمدان، آسانسور، پلاک نام، قاب عکس و غیره.
4. دکوراسیون اتومبیل
5. اجزای مبلمان
6. لوازم خانگی: یخچال، اجاق مایکروویو، تجهیزات استریو.
7. هوافضا و هوانوردی.
8، قاب های ورزشی، قفسه ها و غیره

خدمات ساخت و ساز

detail-(6)

به پایان رساندن

detail (4)
detail (5)

Jiangyin City METALS Products Co.,Ltd می تواند طیف گسترده ای از استانداردها را ارائه دهداشکال سفارشی/خاص.


  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید